Afla cum poti avea propria ta firma. Orice afacere de succes incepe cu primul pas:
infiintare societate comerciala.
Este important sa incepi BINE! Apeleaza la profesionisti !

codul caen

 

 

Validate this page
Valid XHTML file Valid CSS file

Important
pentru infiintari firme:

Va recomandam :

juristfirme.ro
Avocati, Contabili, Ingineri, Alti specialisti. Asistenta legala completa pentru firme

lichidarefirma.ro
Lichidare firma - servicii de dizolvare si lichidare societate comerciala cu, sau fara, necesitatea angajarii unui lichidator.

traduceri-engleza.ro
Traduceri engleza romana sau traduceri romana engleza de mare volum si in termene record. Profesionalism in traduceri pentru dumneavoastra!

traduceri.biz
Servicii profesionale de traduceri autorizate la nivel national

apostile.ro
apostile, supralegalizari, rezidenta, reintregirea familiei, cetatenie, s.a.

declaratiadevaloare.ro
pregatire, verificare dosar, programari online

asistentemedicale.ro
selectie si recrutare pentru locuri de munca in strainatate

pasapoarte.ro
obtinere si preschimbare pasaport pentru romanii din strainatate.

creativia.ro
agentie web - creatie website-uri, design interfata, identitate vizuala

consultia.ro
websitul director al grupului de firme Consultia

crewing.consultia.ro
selectie si plasare personal nave
garantat, cele mai bune salarii.

conversio.ro
servicii de traducere, localizare si interpretariat pentru afaceri

Europe directory
The biggest FREE Europe directory

home / servicii / infiintare PFA

Infiintare PFA/ II/ IF

Afla pretul pe loc, in 30 de secunde prin 3 pasi simpli !
Verifica Oferta noastra
si concepe singur pachetul de servicii.
Aplicatia noastra face calculul automat cu doar 7 clik-uri.
Poti face cate simulari vrei, pana gasesti oferta potrivita !

Infiintare PFA/ II/ IF

Ordonanta de urgenta nr 44 din 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale a inlocuit, incepand cu data de 25 martie 2008, Legea nr 300 din 2004 privind autorizarea PFA si AF.

Principalele motive ale aparitiei acestei noi prevederi legale se refera la simplificarea procedurilor de inregistrare si autorizare, care pana in data de 25 martie anul curent, se loveau de o serie intreaga de obstacole birocratice ridicate de incapacitatea autoritatilor locale de a implementa prevederile legii 300/ 2004, precum si de interpretarea diferita a prevederilor legale de catre fiecare primarie in parte.

Revenind la prevederile noului act normativ aplicabil in domeniu (OUG 44/ 2008) trebuie precizat faptul ca acum exista trei forme de desfasurare a activitatii:

  1. persoana fizica autorizata (PFA);
  2. intreprinderea individuala;
  3. intreprinderea familiala.

Intreprinderea individuala reprezinta o noutate absoluta !

Trecand peste anumite ambiguitati ale legii, constatam ca principala diferenta dintre persoana fizica autorizata, denumita generic PFA si nou-aparuta intreprindere individuala apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: "Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii" […]

Principalele repere de care trebuie sa tinem cont, in continuare, sunt:

  1. persoanele autorizate sa desfasoare activitati economice sub formele prevazute in OUG 44/ 2008 sunt platitoare de impozit pe venit, conform prevederilor art. 38;
  2. inregistrarea si autorizarea se face direct la Oficiile Registrului Comertului eliminandu-se astfel etapa demersurilor la primarii;
  3. desi precizarea nu este facuta decat in cazul intreprinderii individuale, nici una dintre cele trei forme de desfasurare a activitatii prevazute in OUG 44/ 2008 nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrare la O.R.C.
  4. PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul său (art. 20, OUG 44/ 2008), iar in caz de insolventa va putea fi supusa unor proceduri alternative, in functie de de situatie (daca PFA are calitatea de comerciant, sau nu are aceasta calitate);
  5. PFA si AF inregistrate in Registrul Comertului in baza unor acte normative anterioare sunt obligate sa opteze in termen de un an (calculat de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante) pentru una din formele prevazute de OUG 44/ 2008 (art. 39, alin. 2,3 si 4).

Conform prevederilor anexei OUG 44/ 2008  documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA este urmatoarea:

1. Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul

Documente care atestă pregătirea sau experienţa profesionala:

Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Analizand indeplinirea conditiilor cerute de O.U.G. nr. 44/2008, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale.

Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz.

Infiintare PFA/ II/ IF

Afla pretul pe loc, in 30 de secunde prin 3 pasi simpli !
Verifica Oferta noastra
si concepe singur pachetul de servicii.
Aplicatia noastra face calculul automat cu doar 7 clik-uri.
Poti face cate simulari vrei, pana gasesti oferta potrivita !

Contacteaza-ne pentru a solicita o Oferta !

Contacteaza-ne la telefon 0730 50 40 10
Vino direct la sediul nostru din:
Bucuresti, Str. Maximilian Popper, Nr 18, Et 1, Ap. 4, Sector 3

Vezi locatia PRIMORIS in Google maps

top pagina